(.) -

> (.)
: 2/2

Ttute arv on meeste hulgas 7,7% ja naiste hulgas 7%.

Philised tstusharud on mootorsidukite tootmine ( Rootsis on siduautosid 3 619 000 tk. Ja see on kuueteistkmnes nitaja maailmas), mets ja puidutooted, tppismehaanikatooted (elektroonika, kuullaagrid jt), mbertdeldud toiduained.

Kikide metallide ammutamine toimub Rootsi phjaosas, mgedes, lejnute harudega tegeldatakse luna- ja edelaosas, kuna kik linnad (k.a ka tstuslinnad) asuvad just seal.

Pllumajanduses on domineeriv loomade kasvatamine koos piimatootmisega - need toovad 37% kogu pllumajanduse tuludest. Pllumajandusega tegeldatakse philiselt kagu osas, kuna seal on madalik, mis vimaldab sellega tegeleda.

VLISMAJANDUSLIKUD SIDEMED

1995. aastal astus Rootsi Euroopa Liitu (EL) ja selleprast praegused philised ripartnerid on EL liikmed.

Eksportimisphiliigid on: masinatooted, mootorsidukid, paberitooted, mets ja puidutooted, tooted rauast ja terasest, kemikaalid, nafta ning naftatooted.

Ekspordi partnerid on EL riigid, eriti Saksamaa, Suurbritannia, Taani, Prantsusmaa, Soome ning mned teised riigid nagu USA ja Norra.

Importeerimise phiartiklid on: masinaehitustooted, nafta ning naftatooted, kemikaalid, mootorsidukid, raud ja teras, riietusesemed ning toiduained.

Impordi partnerid on philiselt samad mis ka ekspordi omad.

KASUTATUD ALLIKAD

- Svenska Institutet (Rootsi Instituut)

- RKP andmed: World Bank World Tables (Maailma Panga maailma tabelid)

- Pindala andmed: 1994 Food and Agriculture Organization Production Yearbook

- Microsoft Encarta World Atlas 1998 Edition12

: 2004-11-05 (5509 )