Розвиток і розміщення промислового комплексу України - Рефераты по географии

Рефераты по географии > Розвиток і розміщення промислового комплексу України
Страница: 1/4

План:

Роль промислового комплексу у розвитку господарства України.

Структура промислового комплексу і її динаміка.

Територіальні особливості і специфіка розміщення галузей промислового комплексу України.

Висновки зондування території України по рівню промислового розвитку.

1. Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35 % населення, зайнятого у народному господарстві.

Промисловість як провідна ланка господарства України визначає рівень її економічного розвитку, спеціалізацію економіки, маштаби участі в територіальному поділі праці й інтенсивності територіально-економічних зв’язків.

2. Структура промислового комплексу:

Важка промисловість:

- машинобудівний комплекс,

- металургійний комплекс,

- хімічно-лісовий комплекс,

- промисловість будівельних матеріалів,

- паливно-енергетичний комплекс.

Легка промисловість.

Харчова промисловість.

Галузі промисловості

1990 р.

1998 р.

Вся промисловість

100,0

100,0

Електроенергетика

3,2

14,7

Паливна промисловість

5,7

11,5

Металургійна

12,6

24,7

Хімічна і нафтохімічна

6

6,5

Машинобудівна і металообробна

30,7

15,5

Лісова і деревообробна

2,9

1,7

Промисловість будівельних матеріалів

3,4

3,3

Легка промисловість

10,8

1,5

Харчова промисловість

22,6

15

Інші галузі

2,7

5,6

За радянський період розвитку економіки виробництво засобів виробництва (групи А) розвивалося найбільше, а його частка в загальному обсязі виробництва становила 71,2 % (1989 р.). Частка виробництва групи Б (виробництво предметів споживання) становила 28,8 %. З 1990 р. почалися структурні зміни, спрямовані на виробництво товарів народного споживання. У 1995 р. частка цієї ланки промисловості становила 30,8 %. Ці прогресивні зміни мають і негативні риси тому, що головний його чинник пов’язаний з найбільшими темпами зниження виробництва групи А. Особливо це стосується галузей, які не мають достатньої сировинної бази або є труднощі в її розвитку. Найбільший спад виробництва відбувається в нафтопереробній, хімічній та нафтохімічній, вугільній промисловості, чорній металургії, будівельній індустрії.

Незважаючи на те, що частка виробництва товарів народного споживання збільшується, загальний обсяг виробництва значно зменшується. Це пов’язано з загальною економічною кризою: важким фінансовом становищем, високим рівнем інфляції, розпадом господарських зв’язків з країнами близького зарубіжжя.

3. Промислове виробництво розміщене по території республіки нерівномірно. Найвища його просторова концентрація склалася в індустріально розвинутих областях з переважанням підприємств важкої промисловості (Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька). Виділяються також Київська (включаючи м. Київ), Харківська, Одеська, Львівська та інші області, де основний обсяг промислового виробництва територіально зосереджений в обласних центрах.