Билеты к экзамену по географии для 11-го класса - Рефераты по географии

Рефераты по географии > Билеты к экзамену по географии для 11-го класса
Страница: 2/2

2. Структура господарського комплексу Донецького економічного району України.

3. Глобальні проблеми людства.

Білет № 26

1. Азія. Внутрішні води, їх розподіл по території. Живлення та водний режим великих річкових та озерних систем.

2. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району України .Його галузева структура.

3. Етапи формування політичної карти світу.

Білет № 27

1. Залежність клімату від географічної широти, підстилаючої поверхні, циркуляція атмосфери. Конкретні приклади.

2. Структура господарського комплексу Столичного економічного району України. Особливості структури промисловості і розміщення найважливіших галузей.

3. Економіко-географічні особливості господарства Туреччини.

Білет № 28

1. Материковий та океанічний тип земної кори. Гіпотеза походження материків і океанів.

2. Структура господарського комплексу Причорноморського економічного району України. Найважливіші галузі промисловості, їх розміщення.

3. Природно-ресурсний потенціал Росіїї.

Білет № 29

1. Повітряні маси. Типи повітряних мас та їх рухи.

2. АПК Центрального економічного району України. Географія основних галузей рослинництва і тваринництва.

3. Основні типи державного ладу і державного устрою країн світу.

Білет № 30

1. Циклони. Антициклони. Атмосферні фронти. Зміни погоди, викликані їх дією.

2. АПК Карпатського економічного району України, його роль у територіальному поділі праці.

3. Міграції населення світу. Зовнішні і внутрішні міграції.

Білет № 31

1. Фізико-географічне положення Океанії. Походження островів та їх зв’язок з будовою дна Тихого океану.

2. Загальна характеристика господарства Північно-Східного економічного району.

3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей.

Білет № 32

1. Порівняння географічного положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу (за вибором)?

2. Українські Карпати або Кримські гори (за вибором).

3. Сільське господарство країн Латинської Америки.

Білет № 33

1. Ландшафти і фізико-географічне районування України.

2. Галузі спеціалізації Північно-Західного економічного району.

3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.12

Дата публикации: 2004-11-05 (7296 прочтено)